newprofil.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
hcaplewska@newprofil.pl

W naszej ofercie

Akredytowane kursy coachingu

W przygotowaniu...

Więcej...

Psychoterapia indywidualna, par i małżeństw

W przygotowaniu...

Więcej...

Coaching, mentor coaching

Kiedy opisujemy kulturę coachingową, mówimy o kulturze uczenia się, w której szanuje...

Więcej...

PRIME LEADERSHIP®

8-dniowy program rozwojowy. 4 zjazdy: – Leadership w pracy rozwojowej – Motywowanie siebie i innych – Zarządzanie w zmianie – Trudne sytuacje w pracy managera.

PRIME LEADERSHIP Efficiency programme®  to czteromiesięczny program rozwojowy, który wprowadza do świadomego przywództwa oraz zarządzania ludźmi.

Jest on dedykowany menedżerom, chcącym rozwijać swoje umiejętności zarządzania sobą, zespołem i organizacją.

Jego zaletą jest nowatorskie wykorzystanie techniki action learningu, podczas którego uczestnik analizuje własne zachowania i doświadczenia wcelu ich poprawy, a także coachingu grupowego, jako wzmocnienia kształcenia kompetencji i pracy na konkretnych sytuacjach zawodowych.

Szkolenie otwarte:

Menedżerowie z różnych firm. Wymiana doświadczeń. Wyjście z „własnego pudełka”. Nauka akceptacji, komunikacji, pracy na mocnych stronach. Wejście do nowego zespołu na równych prawach, bez względu na zajmowane miejsce w strukturze u pracodawcy.

4 miesiące:

Wyrobienie nawyku ciągłego uczenia się. Zadania domowe. Wprowadzanie w praktykę poznanych modeli. Natychmiastowa weryfikacja doświadczeń w grupie. Uczenie przez doświadczenie.

Daty: 4 dwudniowe zjazdy. 1-2.10.2015, 5-6.11.2015, 3-4.12.2015, 14-15.01.2015

Miejsce: Poznań

Liczba uczestników: Od 6 do 10

Dla kogo: Menedżerowie, którzy prowadzą własne zespoły i osoby przygotowujące się do roli

Język: polski lub angielski (w zależności od zapotrzebowania)

Charakter: Warsztatowy z wykorzystaniem action learning i coachingu grupowego

Prowadzące: Gwarancja 2 trenerów. Inga Bielińska i Zofia Jakubczyńska

1 zjazd: Leadership w pracy zespołowej

Cel:

Dzięki uczestnictwie w szkoleniu każdy:

W ramach 2-dniowego programu rozwijać będziemy następujące umiejętności:

2 zjazd: Motywowanie siebie i innych

Cel:

Dzięki uczestnictwie w szkoleniu każdy:

W ramach 2-dniowego programu rozwijać będziemy następujące umiejętności:

3 zjazd: Zarządzanie w zmianie

Cel:

Dzięki uczestnictwie w szkoleniu każdy:

W ramach 2-dniowego programu rozwijać będziemy następujące umiejętności:

4 zjazd: Trudne sytuacje w pracy menedżera

Cel:

Dzięki uczestnictwie w szkoleniu każdy:

W ramach 2-dniowego programu rozwijać będziemy następujące umiejętności:

Zakres Cena promocyjna Early Bird do 31.08.2015
Cena regularna Raty
Warsztaty/ 1 osoba 8 dni szkolenia:
  • Stworzenie autorskiej koncepcji warsztatów
  • 2 równorzędnych trenerów prowadzących
  • Ciągłe przerwy kawowe
  • Lunche składające się z 2 dań
  • Prestiżowa lokalizacja
  • Materały szkoleniowe w tym podręcznik
  • Imienne certyfikaty po ukończeniu programu
5000 6000 4 x 1500

Pobierz prospekt informacyjny