Projekt-Leverage.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
biuro@projekt-leverage.pl

O mnie

Hanna Caplewska

Partner Zarządzający

Certyfikowany coach ICF (ACC), menedżer, trener biznesu, ekonomista. Jest również wykładowcą poznańskich uczelni UAM, Collegium da Vinci. Specjalizuje się w coachingu menedżerskim i kariery dla menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz prowadzeniu warsztatów dla grup sprzedażowych i liderów.

Prowadzi coaching indywidualny, grupowy oraz warsztaty z zakresu skutecznej komunikacji, leadership'u, zarządzania przez cele, delegowania zadań, rozwiązywania konfliktów, budowania potencjału grupy, motywowania, kreatywnego myślenia, przygotowania do awansu, określania ścieżki kariery itp.

Zarządzała zespołami marketingowymi, wprowadzała nowe produkty na rynki polskie i zagraniczne, działała w obszarze aktywizacji sprzedaży grup asortymentowych, rozwijała sieci sprzedaży na wszystkich szczeblach kanału dystrybucji. Jest doradcą zawodowym. W branży business development od 15 lat.

Od trzech lat pełni funkcję dyrektora i vice dyrektora International Coach Federation Oddział Poznań.