newprofil.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
hcaplewska@newprofil.pl

O mnie

Hanna Caplewska

Certyfikowany coach ACC ICF ( w trakcie akredytacji na PCC) coach menedżerski, kariery, doradca zawodowy. Jest mentorem przygotowującym do egzaminu ACC w ramach struktur International Coach Federation. Dyrektor wielkopolskich struktur International Coaching Federation w latach 2012-2016, Członek Zarządu ICF w 2016/2017 roku.

Wykładowczyni, trener przedmiotów coachingowych, kursów, projektów w Collegium Da Vinci, WSB i UAM w Poznaniu.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu sesji coachingowych indywidualnych, warsztatów dla firm handlowych i produkcyjnych, wyższych uczelni, organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych, bezrobotnych i niepełnosprawnych. Przez 15 lat zarządzała zespołami marketingowymi, wprowadzała nowe produkty na rynki polskie i zagraniczne, działała w obszarze aktywizacji sprzedaży grup asortymentowych, rozwijała sieci sprzedaży na wszystkich szczeblach kanału dystrybucji.

W swojej pracy coachingowej koncentruje się na ludzkich nawykach, założeniach, przekonaniach i wartościach. Pracuje przede wszystkim w obszarach tj. rozwój kompetencji menedżerów, przywództwo, poszukiwanie własnego stylu lidera, wzrost efektywności pracy w środowisku zawodowym, definiowanie i wykorzystywanie własnych talentów.

Jest również psychoterapeutą w trakcie nauki w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii uczestnicząc w całościowym 5-letnim kursie psychoterapii systemowo - ericsonowskiej akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuje pod stałą superwizją, z osobami dorosłymi, z parami i indywidualnie.