newprofil.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
hcaplewska@newprofil.pl

Badania Skuteczności Coachingu

Coaching prowadzi do wyraźnej, mierzalnej poprawy oraz podnosi motywację. Zwrot z inwestycji (ROI) w coaching jest imponujący. Potwierdzają to m.in. następujące badania:

I. Według badania przeprowadzonego pod koniec 2008 r. przez PricewaterhouseCoopers na zlecenie International Coach Federation, w którym wzięło udział 2165 osób z 64 krajów, klienci coachingu wskazali poprawę w obszarach

Aż 96% klientów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność, skorzystaliby z coachingu ponownie.

Zwrot z inwestycji w coaching:

1. 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji,
2. prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji,
3. średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.

86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji, prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji, średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.

(źródło: badanie Pricewaterhouse Coopers wykonane na zlecenie International Coach Federation, 2009)

źródło: badanie PricewaterhouseCoopers wykonane na zlecenie International Coach Federation, ICF Global Coaching Client Study Executive Summary, 2009

II. Według badań firmy A Better Perspective™, zrealizowanych w 2009 roku na reprezentatywnej grupie składającej się 339 osób, które skorzystały, z coachingu lub/i były jego zleceniodawcami dla innych główne korzyści z coachingu dla osoby to:

A główne korzyści z coachingu dla organizacji to:

pełne wykorzystywanie indywidualnego potencjału osoby (79%)
wzmocnienie osobistego zobowiązanego zaangażowania we własny rozwój (69%)
wzrost wydajności organizacji (69%)
podniesienie kreatywności/zdolności uczenia się oraz wiedzy (63%)
wzrost rzeczywistej motywacji pracowników (57%)
ułatwienie przyswojenia nowych stylów zarządzania i kultury organizacji (39%)
wzmocnienie relacji między ludźmi/oddziałami (35%)

źródło: http://www.abetterperspective.com/Benefits_of_Coaching.htm

III. Rekordowy zwrot z inwestycji w coaching (ROI) i skutecznośc coachingu a szkoleń według firm z list rankingowych magazynu Fortune

Na podstawie rankingu stu spółek (Fortune 100), The Economic Times przedstawił raport o tym, że dzięki coachingowi w firmach, ROI jest prawie sześć razy większe, niż koszty wprowadzenia programu szkoleniowego, w tym:

Z kolei badanie przeprowadzone na 500 spółkach branży telekomunikacyjnej z listy rankingowej Fortune 500 (lista opracowywana i publikowana przez magazyn Fortune), wykazało, że wprowadzenie coachingu w firmach może podnieść wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa nawet do 529%.

źródło:Metrix Global ROI Study. USA: Metrix Global, LLC. CIPD (2004)

IV. Coaching a szkolenia

Programy szkoleniowo-coachingowe podwyższają produktywność menadżerów 4-krotnie bardziej niż same szkolenia. Podczas, gdy szkolenia podwyższyły produktywność menadżerów o 22%, to po rozszerzeniu programu szkoleniowego o 8 indywidualnych sesji coachingu, produktywność menadżerów wzrosła o 88%.

źródło: Executive Coaching as a Transfer of Training Tool: Effects on Productivity in a Public Agency.aut.Olivero, Gerald; Bane, K. Denise; Kopelman, Richard E. (1997)

autor Inga Bielińska